Tynnu fasgwlaidd laser deuod 980nm

  • Mae gan y peiriant laser deuod 980nm tynnu ffwng ewinedd fasgwlaidd gymeriad penodol i gael ei amsugno mewn ffordd debyg gan ddŵr a haemoglobin.Gan fod y meinweoedd yn cynnwys canran uchel o ddŵr, mae'n bwysig bod laser llawfeddygol yn cael ei amsugno gan y dŵr i abladu meinweoedd yn iawn.Mae amsugno golau o'r un donfedd gan haemoglobin hefyd yn bwysig ar gyfer ceulo a homeostasis llwyddiannus.