Tynnu fasgwlaidd laser deuod 980nm

  • Mae gan dynnu ffwng ewinedd fasgwlaidd peiriant laser deuod 980nm gymeriad penodol i'w amsugno mewn ffordd debyg gan ddŵr a haemoglobin. Oherwydd bod y meinweoedd yn cynnwys canran uchel o ddŵr mae'n bwysig bod laser llawfeddygol yn cael ei amsugno gan y dŵr i abladu meinweoedd yn iawn. Mae amsugno ysgafn yr un donfedd gan haemoglobin hefyd yn bwysig ar gyfer ceulo a homeostasis llwyddiannus.