Peiriant laser ND YAG

  • Mae offer tatŵ laser yn mabwysiadu'r modd switsh Q, sy'n defnyddio'r laser a allyrrir ar unwaith i dorri'r pigment mewn strwythur sâl. Dyna theori allyrru ar unwaith laser: mae egni uchel canolog yn allyrru'n sydyn, sy'n gwneud i laser band tonnau sefydlog dreiddio ar unwaith trwy'r cwtigl. i'r strwythur sâl mewn 6ns, a thorri'r pigmentau perthnasol yn gyflym. Ar ôl amsugno'r gwres, mae'r pigmentau'n chwyddo ac yn torri i lawr, mae rhai pigmentau (mewn cwtigl dwfn croen) yn hedfan oddi ar y corff ar unwaith, ac mae pigmentau eraill (strwythur dwfn) yn torri i lawr ac yna'n dod yn gronyn bach yn gallu cael ei lyfu gan y gell, ei dreulio ac yn bwyta o'r gell lymff. Yna mae'r pigmentau mewn strwythur gwael yn ysgafnhau i ddiflannu. Ar ben hynny, nid yw'r laser yn niweidio'r croen arferol.