Peiriant laser ffracsiynol CO2

  • Mae laser CO2 ffracsiynol yn fath o driniaeth croen a ddefnyddir gan ddermatolegwyr neu feddygon i leihau ymddangosiad creithiau acne, crychau dwfn, ac afreoleidd-dra croen eraill. Mae'n weithdrefn anfewnwthiol sy'n defnyddio laser, wedi'i wneud yn arbennig o garbon deuocsid, i gael gwared ar haenau allanol croen sydd wedi'i ddifrodi.