Peiriant amlswyddogaethol

  • Gellir cymhwyso'r egwyddor o thermolysis detholus tuag at gael gwared â thatŵs.Yr egni a ddarperir gan nifer o wahanol laserau tonfedd sy'n anelu at y pigmentau.Bydd y pigmentau'n cael eu datrys yn erthyglau bach ar unwaith a'u tynnu allan o'r corff.Mae pen SHR ar gyfer tynnu gwallt proffesiynol.Gyda'r past oeri, nid yw'r cwsmer yn teimlo dim ond cyfforddusrwydd.Mae effaith y driniaeth yn amlwg.Gellir defnyddio laserau ar datŵs proffesiynol, amatur, cosmetig, meddyginiaethol a thrawmatig.Gall y gwahanol liwiau sy'n bresennol yn y tatŵs ymateb yn wahanol i dynnu tatŵau laser.Mae laserau yn cynnig triniaeth anfewnwthiol ac effeithiol ar gyfer tatŵs diangen.