Peiriant aml-swyddogaethol

  • Gellir cymhwyso egwyddor thermolysis dethol tuag at gael gwared â thatŵs. Yr egni a ddarperir gan nifer o wahanol laserau tonfedd sy'n anelu at y pigmentau. Bydd y pigmentau yn cael eu datrys yn erthyglau bach ar unwaith ac yn cael eu tynnu allan o'r corff. Mae pen SHR ar gyfer tynnu gwallt yn broffesiynol. Gyda'r past oeri, nid yw'r cwsmer yn teimlo dim heblaw cysur. Mae effaith y driniaeth yn amlwg. Gellir defnyddio laserau ar datŵs proffesiynol, amatur, cosmetig, meddyginiaethol a thrawmatig. Efallai y bydd y gwahanol liwiau sy'n bresennol yn y tat yn ymateb yn wahanol i dynnu tatŵ laser. Mae laserau'n cynnig triniaeth anfewnwthiol ac effeithiol ar gyfer tatŵs diangen.