Peiriant codi croen HIFU

  • Mae peiriant codi smas HIFU yn defnyddio uwchsain â ffocws ymhell o dan haen uchaf y croen i hyrwyddo cynhyrchiad colagen y corff ei hun, ar gyfer tynhau a chodi croen. Mae'n ddewis arall gwych i lawdriniaeth gan y gall gyrraedd lefel y cyhyrau yn unig y gallai llawdriniaeth ei wneud. Ni all lleithder a hufenau dreiddio i'r lefelau dyfnach y gall HIFU, yn enwedig i lawr i lefel y cyhyrau a fydd yn helpu i godi a thynhau. Mae'n weithdrefn gymharol ddi-boen nad oes angen llawdriniaeth nac anesthetig arni.