Peiriant codi croen HIFU

  • Mae peiriant codi smas HIFU yn defnyddio uwchsain â ffocws ymhell o dan haen uchaf y croen i hyrwyddo cynhyrchiad colagen y corff ei hun, ar gyfer tynhau a chodi'r croen.Mae'n ddewis arall gwych i lawdriniaeth oherwydd gall gyrraedd lefel y cyhyrau yn unig y gallai llawdriniaeth.Ni all lleithder ac hufen dreiddio i'r lefelau dyfnach y gall HIFU, yn enwedig i lawr i lefel y cyhyrau a fydd yn helpu i godi a thynhau.Mae'n driniaeth gymharol ddi-boen nad oes angen llawdriniaeth nac anesthetig arni.